Zdravotní způsobilost pro vstup do kolejiště

 • Výhradně v ordinaci Pod Šancemi 444/1, Praha 9
 • Mluvíme česky a anglicky.
 • Krátké objednací lhůty.

Chystáte se získat průkaz „vstup do provozované železniční dopravní cesty (ŽDC)“a potřebujete posudek zdravotní způsobilosti? Pro naše registrované pacienty a pro naše smluvní klienty zajišťujeme zdravotní prohlídky podle vyhl. č. 260/2023 Sb., v platném znění. Stále registrujeme nové pacienty a uzavíráme nové smlouvy o pracovnělékařských službách! 

Prohlídka zahrnuje :

(Dle vyhl. č. 260/2023 Sb.)

 • komplexní fyzikální vyšetření
 • orientačního vyšetření sluchu
 • vyšetření očí pro zjištění efektivity vidění, zejména zrakové ostrosti a barvocitu
 • orientačního vyšetření zorného pole a vyšetření rovnováhy, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemocí, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu dané pracovní činnosti
 • vyšetření moči, glykemie
 • orientační test na přítomnost psychoaktivních látek,

Platnost posudku:

 • ve věku do 17 let 1 rok
 • ve věku od 18 do 55 let 4 roky
 • ve věku od 56 let 2 roky
 • s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby může být stanovena kratší doba platnosti posudku!

Při rezervaci termínu uveďte do poznámky, že potřebujete prohlídku pro vstup do kolejiště. Zaměstnavatel musí zaměstnance vybavit vyplněnou žádankou. Ke stažení zde.

Cena prohlídky je od 1150 Kč bez DPH, v závislosti na potřebě dalších odborných vyšetření.

Jak probíhá posouzení zdravotní způsobilosti pro vstup do kolejiště?

 • žadatel předloží aktuální výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře (pokud není registrován u nás) a vyplněnou žádanku od zaměstnavatele
 • lékařské vyšetření (fyzikální vyšetření, orientační vyšetření sluchu, zrakové ostrosti, barvocitu, krevního tlaku atd.)
 • orientační test na drogy, vyšetření moči a glykemie
 • dle potřeby další specializované vyšetření

Lékařské prohlídky provádíme pouze po předchozí telefonické domluvě nebo online rezervaci.

Objednáváme tak, aby v čekárně bylo minimum pacientů současně, proto prosím respektuje nutnost předem se objednat a následně dodržet čas objednání.

Rezervace prohlídky pro vstup do kolejiště

Do důvodu návštěvy prosím uveďte informaci, jaký typ prohlídky potřebujete. Pokud se nemůžete dostavit na plánovanou návštěvu, prosím zrušte si svou objednávku nejpozději den předem sami.

Platby přijímáme

 • v hotovosti
 • platební kartou
 • na fakturu (pouze pro smluvní partnery)