Domácí péče

Ocitli jste se v situaci, kdy pro svého blízkého potřebujete odbornou péči? Chcete péči nad rámec indikace lékařem? Případně jako dočasné řešení, než se vám podaří zajistit domácí péči s úhradou pojišťovny?

Poskytujeme úkony domácí zdravotní péče a rovněž domácí sociální péče. Náš tým zdravotních sester funguje každý den v týdnu, včetně státních svátků a víkendů.

Nejsme smluvním partnerem pojišťoven, veškeré úkony jsou samoplátecké. Z tohoto důvodů není nutná indikace lékařem.

Domácí péče
Cena: individuálně

Jak fungujeme?

S klientem a jeho blízkými nejprve probereme zdravotní stav, vyslechneme si vaši představu o péči a následně navrhneme individuální plán péče. Předložíme vám cenovou nabídku, kterou si společně odsouhlasíme.

Typ péče

  • odběry biologického materiálu (krev, moč, …)
  • převazy ran včetně proleženin
  • aplikace injekcí a infuzí včetně intravenózních antibiotik
  • péče o pacienty závislé na sondové výživě (nasogastrická, nasojejunální, PEG atd.)
  • péče o pacienty a ošetření stomií a/nebo permanentními močovými katetry (cévkami)
  • péče o pacienty na domácí parenterální (intravenózní) výživě
  • ošetření pacientů s tracheostomií
  • pomoc s osobní hygienou
  • vyzvednutím předepsaných léků
  • a další …