Akupunktura v centru Prahy

Máte zájem o akupunkturu?

Objednejte se do naší ordinace na adrese Gorazdova 335/14, Praha 2.

Lékař se specializací v akupunktuře: MUDr. Helena Kostková

 

Akupunktura – alternativní metoda nebo uznaný medicínský postup?

Jedná se o mezioborovou lékařskou disciplínu s uceleným systémem diagnostiky, prevence, léčby a doléčování a je součástí komplexní léčebné a preventivní péče o pacienta.

Akupunktura i přesto, že vychází z tradiční čínské medicíny, není řazena mezi „alternativní metody“, neboť jsou objasněny její základní mechanismy a její účinky na základě vědeckého výzkumu (Evidence Based Medicine). Jedná se o uznaný medicínský postup.

Z hlediska účelu použití této metody se jedná o zdravotní péči ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 písm. a) zákona o zdravotních službách, která splňuje podmínku stanovenou pro poskytování zdravotních služeb v cit. zákoně, tj. že zdravotní služby mají být poskytovány na náležité odborné úrovni, čímž se podle § 4 odst. 5 cit. zákona rozumí „podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti

Je důležité zdůraznit, že akupunktura není všelékem. Její účinnost a vhodnost musí být vždy posouzeny individuálně, s ohledem na konkrétní zdravotní stav a potřeby pacienta.

Při jakých obtížích může akupunktura pomoci?

Akupunktura se jako lékařská disciplína zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně:

 • funkčních poruch organismu
 • psychosomatických onemocnění
 • bolestivých stavů
 • alergických nemocí, poruch imunity
 • návykových chorob
 • poruch motorických funkcí.

Pro koho akupunktura není vhodná

Stavy, při kterých se akupunktura nedoporučuje:

 • Osoby s historií spontánního krvácení nebo s diagnózou poruch srážlivosti krve.
 • Pacienti, kteří užívají antikoagulační léčbu (například warfarin).
 • Jedinci s vážnými psychickými poruchami, epilepsií.
 • Pacienti s kožními infekcemi.
 • Osoby s imunodeficitními chorobami, nedávnou chemoterapií.
 • Pacienti, kteří prodělali operace páteře.
 • Lidé se srdečními onemocněními nebo těmi, kteří mají výrazný strach z akupunkturní léčby.
 • Těhotenství.

Je nezbytné, aby pacienti sdíleli s lékařem veškeré informace o svém zdravotním stavu a historii léčby před zahájením akupunktury, aby bylo možné zajistit nejvyšší míru bezpečnosti a účinnosti této metody. Naše praxe klade velký důraz na individuální přístup a bezpečnost pacientů, proto pečlivě zvažujeme všechny faktory před zařazením akupunktury do léčebného plánu.

Akupunktura - vstupní vyšetření a terapie
Cena: 2400 Kč
40 až 60 minObjednat se
Akupunktura - cílená terapie
Cena: 1200 Kč
20 - 30 minObjednat se

Akupunktura není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Platby přijímáme

 • v hotovosti
 • platební kartou