Zdravotní způsobilost pro řízení motorových vozidel

 • K dispozici dvě ordinace v Praze: Gorazdova 335/14, Praha 2 nebo ordinace Pod Šancemi 444/1, Praha 9
 • Mluvíme česky, anglicky a rusky.
 • Krátké objednací lhůty.

Chystáte se získat řidičské oprávnění a potřebujete posudek zdravotní způsobilosti? Dosáhli jste jako řidič neprofesionál věku 65 či 68 let (dále pak každé 2 roky) a potřebujete získat potvrzení o zdravotní způsobilosti? Jste profesionální řidič a potřebujete posudek před zahájením činnosti? Objednejte se k nám. Přijímáme i  neregistrované žadatele. Krátké objednací lhůty.

Naše ordinace se věnuje výhradně posuzování zdravotní způsobilosti. Díky tomu nemusíte trávit čas čekáním na posudek mezi nemocnými pacienty v čekárně. Nabízíme velmi krátké objednací lhůty.

Posudek zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel zajistíme pro :

(Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů)

Žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny 1 : AM, A1, A2, A, B1, B a B+E (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.)

Žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny 2 :

 • řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu, a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
 • řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení
 • řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu
 • žadatelé a držitelé osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu
 • žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.)

Kdy potřebujete lékařský posudek?

 • Pro získání řidičského oprávnění (v autoškole)
 • Neprofesionální řidič motorových vozidel, který vlastní řidičský průkaz skupiny C, D, E musí absolvovat pravidelné lékařské prohlídky každé 2 roky, od 50let věku pak každý rok.
 • Řidič neprofesionál, musí absolvovat lékařskou prohlídku při dosažení věku 65 a 68 let, a dále pak každé dva roky.
 • Držitel řidičského oprávnění pro skupiny 2 ( C, C+E, C+E, D, D+E) před zahájením výkonu činnosti, dále pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každý rok.

Ceník zdravotních prohlídek pro řidiče:

Zdravotní způsobilost pro řízení motorových vozidel - sk. 1 (A,B)
Cena: 600 Kč
Zdravotní způsobilost pro řízení motorových vozidel - sk. 2
Cena: 900 Kč

Jak probíhá posouzení zdravotní způsobilosti řidiče?

 • žadatel vyplní Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti (ke stažení zde)
 • žadatel předloží aktuální výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře
 • lékařské vyšetření (fyzikální vyšetření, orientační vyšetření sluchu, zrakové ostrosti, barvocitu, krevního tlaku atd.)
 • dle potřeby vyšetření od specialisty ( pokud máte k dispozici, prosíme přinést aktuální nálezy odborných lékařů)

Lékařské prohlídky provádíme pouze po předchozí telefonické domluvě nebo online rezervaci.

Objednáváme tak, aby v čekárně bylo minimum pacientů současně, proto prosím respektuje nutnost předem se objednat a následně dodržet čas objednání.

Rychlý kontakt pro objednání  +420 775 869 236

Platby přijímáme

 • v hotovosti
 • platební kartou
 • na fakturu (pouze pro smluvní partnery)
 • přijímáme platby kartou Benefity