Zdravotní způsobilost pro řízení motorových vozidel

 • K dispozici dvě ordinace v Praze (Praha 2, Praha 9) 
 • Mluvíme česky a anglicky.
 • Krátké objednací lhůty.

Chystáte se získat řidičské oprávnění a potřebujete posudek zdravotní způsobilosti? Dosáhli jste jako řidič neprofesionál věku 65 či 68 let (dále pak každé 2 roky) a potřebujete získat potvrzení o zdravotní způsobilosti? Jste profesionální řidič a potřebujete posudek před zahájením činnosti? Objednejte se k nám. Přijímáme pouze pacienty registrované u nás. Stále registrujeme nové pacienty! Krátké objednací lhůty.

Naše ordinace se věnuje výhradně posuzování zdravotní způsobilosti. Díky tomu nemusíte trávit čas čekáním na posudek mezi nemocnými pacienty v čekárně. Nabízíme velmi krátké objednací lhůty.

Posudek zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel zajistíme pro :

(Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů)

Žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny 1 : AM, A1, A2, A, B1, B a B+E (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.)

Žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny 2 :

 • řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu, a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
 • řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení
 • řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu
 • žadatelé a držitelé osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu
 • žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.)

Kdy potřebujete lékařský posudek?

 • Pro získání řidičského oprávnění (v autoškole)
 • Neprofesionální řidič motorových vozidel, který vlastní řidičský průkaz skupiny C, D, E musí absolvovat pravidelné lékařské prohlídky každé 2 roky, od 50let věku pak každý rok.
 • Řidič neprofesionál, musí absolvovat lékařskou prohlídku při dosažení věku 65 a 68 let, a dále pak každé dva roky.
 • Držitel řidičského oprávnění pro skupiny 2 ( C, C+E, C+E, D, D+E) před zahájením výkonu činnosti, dále pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každý rok.

Ceník zdravotních prohlídek pro řidiče:

Zdravotní způsobilost pro řízení motorových vozidel - sk. 1 (A,B)
Cena: 600 Kč
Zdravotní způsobilost pro řízení motorových vozidel - sk. 2
Cena: 900 Kč

Jak probíhá posouzení zdravotní způsobilosti řidiče?

 • žadatel vyplní Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti (ke stažení zde)
 • žadatel předloží aktuální výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře
 • lékařské vyšetření (fyzikální vyšetření, orientační vyšetření sluchu, zrakové ostrosti, barvocitu, krevního tlaku atd.)
 • dle potřeby vyšetření od specialisty ( pokud máte k dispozici, prosíme přinést aktuální nálezy odborných lékařů)

Lékařské prohlídky provádíme pouze po předchozí telefonické domluvě nebo online rezervaci.

Objednáváme tak, aby v čekárně bylo minimum pacientů současně, proto prosím respektuje nutnost předem se objednat a následně dodržet čas objednání.

Rezervace prohlídky pro řidiče

Do důvodu návštěvy prosím uveďte informaci, jaký typ prohlídky potřebujete. Pokud se nemůžete dostavit na plánovanou návštěvu, prosím zrušte si svou objednávku nejpozději den předem sami.

Platby přijímáme

 • v hotovosti
 • platební kartou
 • na fakturu (pouze pro smluvní partnery)